• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398

  • لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1398

 

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)
 

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس

محتوای آموزشی شرکت کنندگان

1

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

13/05/1398 لغایت 15/05/1398

آقای مهندس امینی

2

کارگاه پروپوزال نویسی

1398/05/22

آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3

اصول مقاله نویسی

1398/05/30

آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

4

بررسی متون وجستجوی الکترونیک

1398/06/14

خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss

1398/06/24

آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

6

ترجمان دانش

1397/06/26

خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

7

کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو (نوپا)

1398/09/18

جناب آقای دکتر کبیری

8

کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بنویسیم؟

1398/09/18 تا 1398/09/19

جناب آقای دکتر کبیری

 
لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
1 راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی  
2 آشنایی با شاخص  های علم سنجی  
3

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh

 
4

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct

 
5

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library

 
6

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus

 
7

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date

 
8

راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase

 
9 آموزش نرم افزار EndNote  
10 پژوهش های اینترنتی  
11 آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
12 کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)  
13 پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی  

 

 
 
1/22/2020