• معرفی کتابخانه پاستوردانشگاه  علوم پزشکی بم

  • برنامه راهبردی کتابخانه پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

  • برنامه عملیاتی کتابخانه پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

  • جامعه استفاده کننده کتابخانه  پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

  • منشور حقوق استفاد کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

 

معرفی کتابخانه پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی پاستور  یکی از غنی ترین مجموعه های دانشگاهی در زمینه های موضوعی داخلی، کودکان، زنان و زایمان، پوست، پاتولوژی جنوب کشور را در بر می گیرد، تاسیس این کتابخانه در سال 1393 بوده و تاکنون سالیانه منابع علمی و تخصصی رشته ی داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، پوست، پاتولوژی گردهم آورده و با به کار گماردن کتابداران متخصص یاریگر امر پژوهش و آموزش دستیاران و دانشجویان این حوزه ی تخصصی بوده است . این مجموعه یکی از کتابخانه های زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی می باشد .

ساختمان کتابخانه شامل بخش مخزن با مساحت 100متر مربع و سالن مطالعه با مساحت 40 متر مربع است و روزانه پاسخگوی اینترن ها و سایر دانشجویان علوم پزشکی بم و پرسنل درمانی  است.

کتابخانه بیمارستان پاستور دارای مجموعه جامعی از مواد و منابع در علوم پزشکی شامل 428جلد کتاب فارسی  و 101 جلد کتاب لاتین می باشد .

مجموعه ها :

مجموعه کتابخانه پاستور  شامل بیش از529مدرک شامل : کتاب های فارسی و لاتین،پایان نامه های تحصیلی است.  

شرایط عضویت:

کتابخانه این مرکز به تمامی دانشجویان پزشکی بالینی طبق معرفی نامه آموزش کل دانشگاه،همچنین کلیه  اینترن ها ، اساتید محترم و پرسنل مرکز خدمات ارائه میکند . به دلیل کمبود منابع پیراپزشکی امانت این مواد نیز به صورت محدود به دانشجویان این رشته ها انجام می شود.

خدمات :

امانت بین کتابخانه ای و تحویل مدرک

کتابخانه از بخش های امانت کتب مرجع  با علامت (م)برای کتب فارسی و (Ref) برای کتب لاتین  و امانت سایر منابع ، پایان نامه و سالن مطالعه تشکیل شده است .

 

خدمات کتابخانه :

امانت منابع کتابخانه، تمدید و رزرو منابع ، جریمه و دیرکرد، تسویه حساب

راهنمایی مراجعین در دسترسی به منابع اطلاعاتی 

مدارک لازم جهت عضویت :

یک قطعه عکس، ارائه کارت دانشجویی، معرفی نامه برای همکاران

 

برنامه راهبردی کتابخانه بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

1400-1404

مقدمه

امروزه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی علاوه بر خاستگاه اندیشه‌ها و تفکرهای نوین در عرصه‌های مختلف، به عنوان بازوان توانمند اجرایی امور آموزشی و پژوهشی هم نقش قابل توجهی دارند. کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، هویت سازمان را رقم می‌زنند و به بیانی دیگر آینه تمام نمایی برای انعکاس سطح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هستند. هر چه کتابخانه‌ها با استاندارهای جهانی انطباق بیشتری داشته‌ باشند، دارای فضای فیزیکی و امکانات رفاهی بیشتری برای مطالعه و پژوهش باشند، دارای یک مجموعه ارزشمند منابع چاپی و الکترونیکی باشند، و هر میزان بتوانند خدمات خود را با فناوری‌های اطلاعاتی روز همراه وهمگام سازند؛ توفیق بیشتری در خدمت‌رسانی به جامعه سازمانی خود خواهند داشت و بدون شک موجبات تعالی سازمان مربوطه را بیشتر باعث خواهد شد.

کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی و بیمارستان ها و بخش‌های ذیربط همگام و همراستا با برنامه‌های آموزشی و پژوهشی می‌توانند، به ارتقای فرایندهای آموزشی و پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های این حوزه کمک کنند و به عنوان نیروی محرکه فعالیت‌های پژوهشی، موجبات انجام تحقیق‌های نوین و کشف عرصه‌های جدید دانش بشری را تسهیل کنند. البته این مهم بدون بهره‌گیری از اصول علمی و مدیریتی در اداره کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی میسر نخواهد بود. یکی از اصول علمی و مدیریتی برای تمامی سازمان‌ها، تدوین برنامه استراتژیک است که بر اساس آن سازمان مذکور بتواند به حیات رو به تعالی خود ادامه دهد.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ها مجموعه ايي از هدف ها، خط مشي ها، روش هاي انجام كار، دستورها، كارهاي ويژه، گام ها يي كه بايد برداشته شود، منابعي كه بايد به كار بسته شود، و ديگر عناصر لازم براي اجراي يك كنش شناخته شده و معلوم هستند.

برنامه ريزي مهم ترين بخش از وظايف مديريت مي باشد كه انجام گرفتن و اجراي آن بايد با توجه به بقيه وظيفه هاي مديريت يعني سازماندهي، استخدام، هدايت و كنترل صورت گيرد. به عبارت ديگر برنامه ريزي به مديران اجازه مي دهد كه منابع را به منظور نيل به اهداف، تلفيق و هماهنگ نمايند . بسياري معتقدند كه برنامه ريزي از اولويت اول در وظايف مديران برخوردار است و نبود برنامه ريزي به ضايعات و عدم كار آيي منجر مي شود و لذا براي به حداكثر رسانيدن نتايج يا منابع موجود بايد برنامه ريزي مقدم بر عمل باشد.

برنامه ريزي فرايند مستمري است از تصميمات سيستماتيك با در دست داشتن بهترين اطلاعات ممكن نسبت به آينده، ساماندهي منظم كوشش هاي لازم براي انجام اين تصميمات و سنجش و مقايسه نتايج بدست آمده با انتظارات از طريق فراگرد بازخورد.

به طور كلي برنامه ريزي فرآيندي است كه مديران به وسيله آن اقدامات آينده را طوري پيش بيني و تعيين مي كنند كه منجر به تحقق هدف هاي مطلوب گردد. برنامه ريزي همانند پلي زمان حال را به آينده مرتبط كرده و هدف اساسي آن تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و اتخاذ تدابير هماهنگ براي دست يابي به موقعيت هاي سازماني است و در نهايت برنامه ريزي به آن دسته از اقداماتي اطلاق مي شود كه مشتمل بر پيش بيني هدف ها و اقدامات لازم براي رويارويي با تغييرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طريق تنظيم عمليات آينده است. هدف اصلي برنامه ريزي، تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و اتخاذ تدابيري هماهنگ براي دست يابي به موفقيت هاي سازماني است. 

يكي از انواع برنامه ريزي ها در علم مديريت، برنامه ريزي استراتژيك است كه فرايندي است شامل مرور بر شرايط محيطي، نيازهاي سازمان و ارباب رجوع، توانايي ها و نقاط ضعف سازمان، با هدف تصميم گيري روي رسالت سازماني، اهداف، راهبرد و در نهايت تهيه برنامه مبتني بر اطلاعات كسب شده. 

برنامه ريزي استراتژيك 

برنامه استراتژيك شامل بستر يا چارچوبي است كه براي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي حصول نتايج مشخص و برنامه ريزي شده، مي باشد

برنامه ريزي استراتژيك تلاشي است سازمان يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي و انجام اقدامات اساسي كه سرشت و سمت گيري فعاليت هاي يك سازمان با ديگر نهادها را در چارچوب قانوني شكل ميدهد. 

برنامه ريزي استراتژيك يك نوع بينش يا فلسفه برنامه ريزي براي حل مسائل و مشكلات سازمان در ار تباط با محيط بيرون و وسيله اي براي كسب موفقيت در آينده مي باشد و در واقع فرآيندي است كه ضمن آن اهداف و محور كلي فعاليت ها و مأموريت هاي سازمان در دراز مدت تعيين مي شود و تشخيص اولويت ها و اقدامات اصلي براي نيل به اهداف سازمان نيز ضمن آن انجام مي گيرد. 

مزاياي برنامه ريزي استراتژيك

1. ارائه تحليل علمي مناسب از محيط و مسائل و نيازها

2. مشاركت افراد در تعيين اهداف و تحليل درون سازمان

3. توسعه همكاري بين واحدهاي مختلف سازمان

4. ايجاد تناسب بين فعاليت هاي سازمان و محيط بيرون

5. مشخص كردن جهت گيري هاي آينده و هدايت سازمان

6. ارائه مبنايي براي تصميم گيري هاي آينده و هدايت سازمان

7. ايجاد كنترل استراتژيك و تفكر استراتژيك .

مفاهيم و ادبيات مشترک برنامه ريزي استراتژیک

چشم انداز يا دورنما(Vision): چشم انداز يا دورنما که از اين پس در برنامه پيش رو دورنما عنوان مي‌گردد، تصويري از آينده است که در صورت تحقق اهداف و مقاصد سازماني به آن دست خواهيم يافت. دورنما آرزويي روشن براي آينده، چالش برانگيز، معني دار براي ذينفعان و مايه شوق و اميد و کوتاه و به ياد ماندني مي باشد. اجزاي دورنما شامل مقصود، توجيه و فايده است (نوشتن دورنما هنر ديدن چيزهاي ناديدني است. جاناتان سوئيت). 

رسالت يا مأموريت(Mission) : رسالت يا مأموريت که از اين پس در برنامه پيش رو رسالت عنوان مي‌گردد، بيانيه اي است که مشروعيت ايجاد، ادامه حيات و بقاء سازمان را تعيين مي کند و به عبارتي مشخص کننده فلسفه وجودي سازمان و وجه متمايز آن سازمان از ساير سازمان ها مي باشد. اجزاء اصلي رسالت، شامل اهداف، فعاليت و ارزش ها و فلسفه حاکم بر آن مي باشد.

ارزش ها(Values) : ارزش ها نحوه انجام رسالت را نشان می دهند و عواملی هستند که به رفتار سازمان جهت داده و توسعه و اجرای کلیه اقدامات و خط مشی ها را هدایت می کنند.

نقاط قوتStrengths (S) : به مجموعه مهارت ها، وظايف، عملکرد و منابع سازماني اطلاق مي شود که با تحليل محيط داخلي به آن دست مي‌يابيم و سازمان را در نيل به اهداف ياري مي‌رساند.

نقاط ضعفWeaknesses (W) : به مجموعه اي از ضعف ها و کمبودهاي موجود در ساختار و منابع درون سازماني اطلاق مي شود که در تحقق اهداف سازمان به عنوان مانع محسوب مي گردند و مي‌تواند در رابطه با معضلات مربوط به نيروي انساني، کمبود منابع، مقررات و آئين نامه هاي داخلي مشکل ساز و دست و پاگير باشد.

فرصت هاOpportunities (O) : به مجموعه نقاط و امكانات بالقوه در بيرون از سازمان اطلاق مي‌شود و با شناسايي و بهره‌گيري از آنها توانمندي سازماني افزايش يافته و امكان تحقق اهدافش بيش از پيش فراهم مي‌گردد. با تحليل و ارزيابي محيط خارجي مي توان مجموعه نقاط، امکانات و منابع بالقوه خارج از سازمان را شناسايي و از آنها در جهت تحقق به اهداف سازمان بهره گيري نمود.

تهديدهاThreats (T) : به مجموعه عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان اطلاق مي‌شود كه به عنوان عوامل مزاحم عمل نموده و مانع از اجراي برنامه‌ها و در نتيجه تحقق اهداف سازمان مي‌شود.

راهبرد يا استراتژي (Strategy): تعيين آماج و هدف هاي دراز مدت در سازمان و تخصيص منابع مورد نياز و آماده نمودن برنامه هاي فعاليتي مناسب جهت تحقق پذيري اين آماج را استراتژي يا راهبرد تعريف مي کنند.

الف – راهبرد : SO به راهبردهايي اطلاق مي گردد که با استفاده از توانمندي هاي موجود سازمان، بهره گيري از فرصت ها را به حداکثر برساند.

ب – راهبرد : WO به راهبردهايي اطلاق مي گردد که سازمان با بهره گيري از فرصت ها به کمبودها و ضعف هاي خود غلبه مي نمايد.

ج – راهبرد : WT به راهبردهايي اطلاق مي شود که با هدف کاهش حتي الامکان نقاط ضعف و تهديدها مي باشد و توانمندي سازمان را براي غلبه بر ضعف ها و تبديل تهديدها به فرصت ها شامل مي شود.

د – راهبرد : ST به راهبردهايي گفته مي شود که با استفاده از توانمندي هاي موجود بر تهديدهاي خود غلبه نمايد.

اهداف کلان :(Objectives) اهداف غايي و نهايي سازمان هستند که در چارچوب رسالت سازمان مي‌باشند و تغييرپذيري کمي نسبت به ساير اهداف در طول زمان دارند و قلمرو فعاليت هاي سازمان را نشان مي‌دهند.

اهداف راهبردي :(Strategic Objectives) اهدافي که مبتني بر افق زماني برنامه هستند و برگرفته از مسائل راهبردي مورد طرح در قلمرو برنامه ريزي مي‌باشند و اشاره به مسائل ساختاري و محيطي سازمان دارند.

مقاصد :(Targets) اهدافي هستند که از اهداف راهبردي حاصل و از نظر ويژگي داراي 5 خصوصيت SMART (مشخص و اختصاصی بودن، قابل اندازه گيري، چالشی و دست يافتني، مبتني بر نتيجه و مرتبط با هدف راهبردي و داراي محدوده زماني) مي‌باشند. اين اهداف معمولا ساليانه و مبتني بر سال مالي سازمان تدوين مي‌گردند.

شاخص هاي سنجش و پايش عملکرد: شاخص هايي که براي اندازه گيري فعاليت ها و نتايج حاصل از تحقق اهداف به کار مي‌روند و معمولا در پنج طبقه شاخص هاي ورودي (Input)، خروجي (Output)، کارآيي (Efficiency)، نتيجه (Outcome) و کيفيت (Quality) مي‌باشند. 

بیانیه ماموریت و رسالت

مأموریت و رسالت اصلی کتابخانه‌ بیمارستان پاستور بم، تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای وضعیت علمی و بالا بردن سطح کیفیت مراقبت های درمانی ارائه شده به بیماران، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز متخصصین بیمارستان  شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و مدیران بیمارستان  و مدیریت و بهره برداری از منابع علمی می باشد.

بیانیه چشم انداز

مركز اطلاع رساني و کتابخانه بیمارستان پاستوربم تلاش مي كند در راستاي چشم انداز تعريف شده در برنامه راهبردي دانشگاه كه قصد دارد يكي از دانشگاه های برتر کلان منطقه هشت در توليد علم، نظريه‌پردازي و توسعه فناوري حركت كند، در نظر دارد با استانداردسازی امکانات و خدمات خود با ایجاد بستری مناسب برای کاربران و تمامی ذینفعان خود و جلب رضایت آنان، در مسیر روند توسعه پایدار در ارائه خدمات کتابخانه‌ای در شناسایی و تامین کلیه نیازهای اطلاعاتی کاربران خود، قرار گیرد و به عنوان کتابخانه مرجع و قطب مراکز اطلاع‌رسانی در حوزه مدیریت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بم مطرح گردد.

بیانیه ارزش‌ها

کتابخانه بیمارستان پاستور بم ارزش‌های زیر را در ارائه خدمات خود با جدیت دنبال می‌کند:

- حفظ ارزش‌های والای انسانی در ارائه خدمات به کاربران و تکریم کلیه مراجعه‌کنندگان به کتابخانه

- رعایت آداب و اخلاق حرفه‌ای کتابداری در ارائه خدمت به کاربران

- صرفه‌جویی در وقت کاربران و در اختیار قرار دادن بهترین خدمات با توجه به امکانات و توانمندی کتابخانه

- تلاش در جهت ارتقای مهارت، تخصص و خلاقیت کارکنان کتابخانه به منظور ارائه خدمات در شان مراجعه کنندگان

- تلاش همه جانبه در جهت ارائه خدمات سودمند و همراه با سهولت با صرف کمترین زمان و هزینه برای مراجعه‌کنندگان

- بکارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمت هر چه بیشتر به مراجعه کنندگان

- ارائه برنامه عملیاتی در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی با توجه به ماموریت کتابخانه

اهداف بلند مدت

 ارتقای مستمر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه جهت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی

 بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات کتابخانه‌ای

 گسترش ارتباط و همکاری بین کتابخانه ای به منظور تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز کاربران

 ایجاد امکانات سخت‌افزای و نرم‌افزای برای دسترسی به منابع اطلاعاتی کتابخانه

 توسعه مستمر دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های دیجتیالی

 ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به طیف وسیعی از منابع کتابخانه‌ای

 افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

 ایجاد دوره‌های بازآموزی مستمر و ارتقای سطح مهارت کارکنان کتابخانه

 تلاش در جهت بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی

اهداف کوتاه مدت

• تامین منابع علمی مرتبط با تخصص های موجود در بیمارستان بر مبنای شناسایی نیاز اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان 

• تامین نیروی انسانی متخصص 

• برگزاری دوره ای آموزشی برای پرسنل کتابخانه

• تهيه راهنماها و بروشورها به صورت چاپی و الکترونیکی به منظور آگاه نمودن کاربران از منابع و خدمات كتابخانه

• بهبود وضعيت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه

• تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق کاربران

• وجين دوره ای کتاب‌ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه

• تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطلاعات موجود در نرم افزار كتابخانه

• تفکیک بخش‌های مختلف کتابخانه از یکدیگر و اختصاص فضای لازم به هر بخش

پايش و ارزشيابي برنامه

موفقيت اجراي هر مداخله مشروط به وجود برنامه مدون پايش و ارزشيابي است بدون وجود نظارت و كنترل با پايش برنامه، پيشرفت و انحراف آن معلوم نمي‌گردد، لذا هم زمان با انجام فعاليت ها بايستي اين امر بسيار مهم نيز انجام شود. اما چگونگي اجراي برنامه:

 

الف: پايش

پايش بايستي به صورت ماهانه يا حداقل فصلي و توسط مديران و كارشناسان ستادي انجام شود.

ابزار پايش و نظارت: اين ابزار برگرفته از فعاليت ها و معيارهايي است كه مي‌تواند فعاليت هاي داخل هر برنامه را چك و كنترل نمايد. ابزار عمدتاً به صورت فرم هايي است كه فعاليت ها و شاخص هاي مربوطه در آن درج شده و به صورت پرسشنامه يا چك ليست در اختيار ناظر قرار مي‌گيرد. ناظر با مراجعه به مسئول اجرايي برنامه از چگونگي اجراي فعاليت ها به صورت پرسش و پاسخ (مصاحبه) و يا صرفاً پرسش كردن و تيك زدن داخل فرم چك ليست وضعيت اجراي برنامه را پايش مي‌كند. پس از اتمام كار جمع بندي نتايج و تحليل كارشناسي خود را به صورت گزارش به مدير ستادي ارائه مي‌كند. مديريت مربوطه پس از بررسي گزارش و اعمال نظرات اصلاحي خود بازخورد آن را به مدير اجرايي اعلام خواهد نمود. در بازخورد به وضعيت اجراي برنامه از نظر پيشرفت، عدم پيشرفت و يا احياناً انحراف در برنامه اشاره خواهد شد. گزارشات مي‌توانند به صورت موردي، فصلي يا ساليانه باشند. 

ب: ارزشيابي

ارزیابی اثربخش مستلزم تدوین انواع شاخص های عملکردی بر اساس عناوین برنامه (شاخص های کارآیی، شاخص های خروجی، شاخص های پیامد، شاخص های اثربخشی و کیفیت) می باشد و همچنین بایستی توالی اندازه گیری شاخص ها بر اساس دوره ارزیابی تعیین گردد. محور ارزيابي معمولاً به صورت هر شش ماه، ساليانه يا در پايان هر برنامه انجام مي‌گيرد. ارزيابي قاعدتاً توسط سياست گذار و در سطح ستادي انجام مي‌شود و نتايج ارزيابي عمدتاً جهت تصميم گيري و برنامه ريزي كلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جهت دریافت فایل کلیک نمایید...

 

برنامه عملیاتی کتابخانه بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

جهت دریافت فایل کلیک نمایید...

جامعه استفاده کننده کتابخانه بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کنندگان

کتابخانه این مرکز به تمامی دانشجویان پزشکی بالینی طبق معرفی نامه آموزش کل دانشگاه،همچنین کلیه  اینترن ها ، اساتید محترم و پرسنل مرکز خدمات ارائه میکند . به دلیل کمبود منابع پیراپزشکی امانت این مواد نیز به صورت محدود به دانشجویان این رشته ها انجام می شود.

 تمامی اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه  با ارائه کارت عضویت کتابخانه و پژوهشگران ودانشجویان خارج از دانشگاه  می توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند.لازم به ذکر است که مراجعین با ارائه معرفی نامه فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند.

  مدت عضویت

 1-اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی دانشگاه  تا پایان اشتغال.

2-اعضاء هیات علمی و کارکنان قراردادی دانشگاه  تا پایان قرارداد.

3-دانشجویان تا پایان فراغت ازتحصیل.

 

 

 

منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کننده باید :

 درچار چوب اخلاق حرفه ایی واهمیت نقش اطلاعات در سلامت وکاهش خطا ها ،علوم روز آمد درحوزه اطلاع رسانی را دریافت نماید .

 برای استفاده مطلوب از کتابخانه ،از کتابدار راهنمایی بخواهد ودر مقابل پرسش هایش ناآگاه تلقی نشود .

 از شرایط فیزیکی استاندارد ودارای ارگومی همچون اکوستیک ، نور،رطوبت،دما،تهویه،میز،صندلی و سایر تجهیزاتو امکانات بهرمند شود .

درکتابخانه، منابع الکترونیکی ،وب سایت آن سازمان ،خبرنامه ،تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید . 

به مجموعه کتابخانه در چار چوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) به جز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد. 

 بتواند در زمینه انتخاب خرید ،سفارش وسایر فرایندهای کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید .

 به منابع تخصصی کتابخانه های مراکز درمانی ،دسترسی باشد .

در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی ،اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی وخارجی را در اختیار داشته باشد .

 خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد ، دریافت نماید . 

 به باورهای فرهنگی سایر مراجعه کنندگان ،احترام بگذارد . 

 هنگام ورود به کتابخانه :ساعات کارکتابخانه ،شرایط استفاده از انواع منابع وامکانات ،اخبار،اطلاعیه ها و راهنمایی بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4/2022